»

PLOŠINY KOLÍN

Pracovní plošina je robustní a lze ji obsluhovat prakticky bez předchozích znalostí. Instalaci je možno provést na malém prostoru i na šikmém podloží. Bezpečnost zajišťují mimo jiné hydraulické opěry s volně pohyblivými talíři.

Maximální pracovní výška je 18 metrů. Automatické omezení zatěžovacího momentu v závislosti na zatížení pracovního koše určuje optimální stranový dosah.

Každá pracovní plošina DENKA splňuje bezpečnostní normy. Elektrické a hydraulické systémy mají dvojí jištění. Válce jsou vybaveny pojistnými ventily pro případ roztržení hadic a veškeré funkce pohybů jsou jištěny přetlakovými ventily.

Nejčastěji se plošina využívá pro práce na fasádách a střechách, při čištění oken a prořezávání stromů. Ukázky využití naleznete v sekci Fotogalerie.

Bližší informace o vybavení a parametrech naleznete v sekci Technické údaje.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24